ÅRSMØTE OSHAUG IL 2017

Årsmøtet avholdes på klubbhuset onsdag 01.mars kl. 18.00

Saksliste og øvrige dokumenter publiseres på vår hjemmeside en uke før møtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 14.februar 2017.

Saker kan sendes til martin@levernes.no


Saksliste årsmøte 2017

Forretningsorden årsmøte 2017

Årsberetning Oshaug Idrettslag 2016

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Styrets innstilling til medlemskontingent 2017

Styrets innstilling til organisasjonsplan 2017

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2017


Årsmøtedokumenter publisert 22.februar 2016.
Hanne K.B. Ryen
Sekretær Oshaug IL


***ÅRSMØTE 2016
Avholdes på klubbhuset onsdag 17.februar kl. 19.00


Saksliste årsmøte 2016


Forretningsorden Årsmøte Oshaug IL 2016

Årsberetning Oshaug IL 2015


Regnskap 2015

Budsjett 2016

Forslag til medlemskontingent 2016

Lov for Oshaug IL, revidert 2016

Organisasjonsplan Oshaug IL 2016

Forslag til revidert aksjeeieravtale for Rakkestadhallene AS

Forslag til reviderte vedtekter for Rakkestadhallene AS

Forslag til reviderte vedtekter for Rakkestadhallene Drift AS

Valgkomiteens innstilling***Styret i Oshaug IL ønsker alle lagets medlemmer velkommen til årsmøte på klubbhuset ved Os idrettspark

onsdag 17. februar 2016 kl. 19.00.


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 01. februar.

enten pr post til Oshaug IL, Pb. 181, 1891 Rakkestad eller pr e-post til hanne.kb.ryen@online.no


Sakslisten og alle sakspapirer blir gjort tilgjengelig på våre nettside senest en uke før årsmøtet.

Velkommen!


Årsmøte 26.februar 2014
Avholdt ved klubbhuset ved Os idrettspark


Levert av IdrettenOnline